زناشویی

زناشویی

چند نکته مهم و جالب در زمینه ازدواج موقت و ...

 این روایت توجه کنید:
دختر باکره ای مخفیانه و به دور از چشم پدر و مادرش مرا به سمت خود فرا خواند آیا می توانم با او ازدواج موقت نمایم ( رابطه جنسی مشروع و موقتی) ؟
 امام در پاسخ فرمودند بله ولی به آلت او نزدیک نشو.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند ۱۳۸۸ساعت 20:48  توسط زناشویی  | 

واجبات آمیزش

آنچه در مورد آمیزش جنسی واجب ، مستحب ، مکروه ، حرام است

تیتر : آنچه در مورد آمیزش جنسی واجب ، مستحب ، مکروه ، حرام است

خلاصه : آنچه در مورد آمیزش جنسی واجب است
آنچه در مورد آمیزش جنسی خیلی مستحب است
آنچه در مورد آمیزش جنسی مستحب است
آنچه در مورد آمیزش جنسی جایز و مباح است
آنچه در مورد آمیزش جنسی خیلی مکروه است
آنچه در مورد آمیزش جنسی مکروه است
آنچه در مورد آمیزش جنسی حرام است

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت 21:8  توسط زناشویی  |